ชุมชนช่างภาพอิสระ dpixmania.com
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News:
 
เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟต่อเนื่อง ช่างภาพผู้หญิง รับถ่ายภาพsexy ภาพส่วนตัว


Pages: [1] 2
  Send this topic  |  Print  
Author Topic: รายชื่อ มหาวิทยาลัย ของประเทศไทย  (Read 88849 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
MeawZila
Global Moderator
สมาชิกระดับซุปเปอร์ไซย่า
*
Offline Offline

Posts: 4,433View Profile รับปริญญา จุฬา 2557 Email
« on: 04 มิถุนายน 2008, 17:13:20 »

จะได้เอาไว้ดูว่า ประเทศไทยมีมหาลัยไหนบ้าง และจะได้เป็นข้อมูลในการ ระบุวันรับปริญญาของแต่ละมหาลัยอีกทีนะคับ

========================

มหาวิทยาลัยรัฐ

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
8. มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University
9. มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University
10. มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
11. มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University
12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University
13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University
14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University
15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Rajathanee University
16. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University
17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkls University
18. มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
19. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Princess of Narathiwat University
20. มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University
21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of technology
22. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University
23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi
24. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University
25. มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University
26. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaihammathirat Open University
27. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Pathumwan Institute of Technology
28. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
29. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

================================

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangla University of Technology Thunyaburi
31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกรุงเทพ Rajamangla University of Technology Krungthep
32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Rajamangla University of Technology Tawan-ok
33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Rajamangla University of Technology Phranakon
34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangla University of Technology Srivijaya
35. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Rajamangla University of Technology Lanna
36. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Rajamangla University of Technology Suvanabhumi
37. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Rajamangla University of Technology Rattanakosin
38. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangla University of Technology Isan

==================================

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiangrai Rajabhat University
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiangmai Rajabhat University
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Uttaradit Rajabhat University
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaengphet Rajabhat university
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat university
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat university
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Phetchaboon Rajabhat University
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon thani Rajabhat University
50. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม Rajabhat Maha sarakham University
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Surindra Rajabhat University
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Chaiyaphum Rajabhat University
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธิ์ Kalasin Rajabhat University
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi-et Rajabhat University
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajanagarindra Rajabhat University
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Thepsatri Rajabhat University
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยูธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
62. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaylongkorn Rajabhat University
63. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhaibarni Rajabhat University
64. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Kanchanaburi Rajabhat University
65. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University
66. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี PhetchaburiRajabhat University
67. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chom Bung Rajabhat University
68. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต Phuket Rajabhat University
69. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University
70. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Songkhla Rajabhat University
71. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakornsritammarat Rajabhat University
72. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี Surat Thani Rajabhat University
73. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University
74. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Dhonburi Rajabhat University
75. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Rajabhat University
76. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Phranakhon Rajabhat University
77. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University.
78. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University.

================================

มหาวิทยาลัยเอกชน

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University
2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University
3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakijpundit University
4. มหาวิทยาลัยเกริก Kirk University
5. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น Saint John's University
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Mahanakorn University of Technology
7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม Sripatum University
8. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย The University of the Thai Chamber of Commerce
9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University
10. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ South-East Asia University
11. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต Rattana Bundit University
12. มหาวิทยาลัยสยาม Saim University
13. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Eastern Asia University
14. มหาวิทยาลัยปทุมธานี Pathumthani University
15. มหาวิทยาลัยชินวัตร Shinawatra University
16. มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University
17. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Hua Chiew Chalermprakiet University
18. มหาวิทยาลัยคริสเตียน Christian University
19. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) Webster University (Thailand)
20. มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด Stamford International University
21. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น Western University (ม.ณิวัฒนา เดิม )
22. มหาวิทยาลัยภาคกลาง Phakklang University
23. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา Chaopraya University
24. มหาวิทยาลัยพายัพ Payap University
25. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ North-Chiang Mai University
26. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Far Eastern University
27. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ North-Eastern University
28. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Vongchavalikut University
29. มหาวิทยาลัยราชธานี Ratchatani College of Technology
30. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Hatyai University
31. มหาวิทยาลัยอาเซี่ยน Asian University

===============================

วิทยาลัยเอกชน/สถาบันเอกชน

1. วิทยาลัยดุสิตธานี Dusitthani College
2. วิทยาลัยทองสุข Thongsuk College
3. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Saint Louis College
4. วิทยาลัยมิชชั่น Mission College
5. วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ Rajapark College
6. วิทยาลัยแสงธรรม Saengtham College
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี Thonburi College of Techonology
8. วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก South-East Bangkok College
9. วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ North Bangkok Collage
10. วิทยาลัยเซนต์เทเรซา - อินติ St Theresa Inti College
11. วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkok Thonburi College
12. วิทยาลัยสันตพล Suntapol College
13. วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ North-Eastern Polytechnic College
14. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย College of Bhandit Asia C.B.A.
15. วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ Bundit Borihanturakit College
16. วิทยาลัยนครราชสีมา Nakhonratchasima College
17. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา Chalermkarnchana College
18. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร Rachathani Udon College of Technology
29. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ Southern College of Technology
20. วิทยาลัยศรีโสภณ Srisophon College
21. วิทยาลัยตาปี Tapee College
22. วิทยาลัยอิสลามยะลา Yala Islamic College
23. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ International Buddhist College
24. วิทยาลัยโยนก Yonok College
25. วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง Lumnamping College
26. วิทยาลัยพิษณุโลก Phitsanulok College
27. วิทยาลัยเชียงราย Chiangrai College
28. วิทยาลัยอินเตอร์เทค-ลำปาง Lampang Inter-Tech College
29. วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
30. วิทยาลัยราชพฤกษ์
31. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
32. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
« Last Edit: 18 ตุลาคม 2010, 22:46:41 by MeawZila » Logged

MyGallery : http://www.sprintcat.com
Facebook : https://www.facebook.com/catphotographer
Email : catoxus@gmail.com | Mobile/WhatApps/Line : O81-924-56OO
ช่างภาพ toptana (ท๊อป ธนา)
Global Moderator
สมาชิกระดับเทพ
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1,784View Profile รับถ่ายภาพ ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพสินค้า ถ่ายภาพอาหาร Email
« Reply #1 on: 04 มิถุนายน 2008, 19:37:15 »

ว้าว ....ถ้ารับงานได้ทุกมหาลัย สงสัย .........กล้องพังเร็ว

ป.ล. ยังขาดอีกที่นึงครับ เป็นวิทยาลัยของ  วิด ไฮเปอร์

วิทยาลัย หลายใจ
Logged

ช่างภาพ ท๊อป ธนา รับถ่ายภาพ ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพสินค้า ถ่ายภาพอาหาร เช่าไฟสตูดิโอ   ===>> http://www.toptana.com

Toptana Photographer  Tel : 08-1900-3299
เชิญเยี่ยมชมครับ ===>> http://www.toptana.net

รับถ่ายภาพอาหาร ถ่ายรูปอาหาร บริการถ่ายภาพ ถ่ายอาหาร ช่างภาพอาหาร Tel : 08-2020-7799
เชิญเยี่ยมชมครับ ===>> http://www.foodpackshot.com
MeawZila
Global Moderator
สมาชิกระดับซุปเปอร์ไซย่า
*
Offline Offline

Posts: 4,433View Profile รับปริญญา จุฬา 2557 Email
« Reply #2 on: 04 มิถุนายน 2008, 23:17:57 »

ว้าว ....ถ้ารับงานได้ทุกมหาลัย สงสัย .........กล้องพังเร็ว

ป.ล. ยังขาดอีกที่นึงครับ เป็นวิทยาลัยของ  วิด ไฮเปอร์

วิทยาลัย หลายใจ

 duh duh duh duh  laughing laughing laughing
Logged

MyGallery : http://www.sprintcat.com
Facebook : https://www.facebook.com/catphotographer
Email : catoxus@gmail.com | Mobile/WhatApps/Line : O81-924-56OO
deardear
สมาชิกระดับสูง
***
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 128


deardear13@hotmail.com
View Profile https://www.facebook.com/Deardear13.photographer Email
« Reply #3 on: 05 มิถุนายน 2008, 16:16:55 »

 applause  อิอิอิอิ วิทยาลัยใจ  หุๆๆๆๆ. . . ขอบคุณน้าแมวเน้อ ยอดไปเลยอ่ะครับ ^_^
Logged

Name          :  เดียร์ (Deardear13 ก็ได้ครับ)
Line / Tel     :  deardear13.photo  /  088 501 1046

PORTFOLIO  :  www.facebook.com/Deardear13.photographer
                    www.pixnode.com/deardear

                 •  รับงานภาพนิ่ง รับปริญญา แต่งงาน Event งานบวช และอื่นๆ ตามตกลงครับ ^_^
                 •  ให้บริการเช่าชุดไฟ : 500w=2 / 200w=1 / ร่มทะลุ,สะท้อน / Softbox / ไฟนิ่ง 1000w / ไฟเคลื่อนที่ และอื่นๆ
photo-taker
สมาชิกนักโพส
****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 221


photo-taker


View Profile ที่อยู่ของช่างภาพหน้าตาดี Email
« Reply #4 on: 29 กันยายน 2008, 09:48:20 »

 boogie ว่าแค่ใครช่วยรวบรวมวันเวลาที่แต่ละม.รับปริญญาด้วยสิ duh duh duh hammer ทำกันตายเลย555
Logged

www.ulightstudio.com - บริการให้เช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ฉากถ่ายภาพ อุปกรณ์ถ่ายภาพครบวงจร
https://www.facebook.com/Ulightstudio - Fanpage เช่าไฟสตูดิโอ
http://www.photo-taker.com/ - บริการถ่ายภาพรับปริญญา งานพิธีต่างๆ
https://www.facebook.com/PhototakerPix -Fanpage ผลงานถ่ายภาพ
Contact : บุณย์ 0865583763
E-mail : boonkung@hotmail.com
aclub
สมาชิกระดับสูง
***
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 124


aclub

hey_thewa@hotmail.com
View Profile http://aclub.multiply.com/ Email
« Reply #5 on: 29 กันยายน 2008, 20:39:03 »

ว้าว ....ถ้ารับงานได้ทุกมหาลัย สงสัย .........กล้องพังเร็ว

ป.ล. ยังขาดอีกที่นึงครับ เป็นวิทยาลัยของ  วิด ไฮเปอร์

วิทยาลัย หลายใจ

 duh :duh:ถูกต้องนะคร้าบบบบบ555+...
...
...
..สุดยอดครับพี่  laughing laughing
Logged

aclub
สมาชิกระดับสูง
***
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 124


aclub

hey_thewa@hotmail.com
View Profile http://aclub.multiply.com/ Email
« Reply #6 on: 29 กันยายน 2008, 20:43:59 »

boogie ว่าแค่ใครช่วยรวบรวมวันเวลาที่แต่ละม.รับปริญญาด้วยสิ duh duh duh hammer ทำกันตายเลย555
ได้นี่เยี่ยมเลยนะครับ ^^ boogie boogie
Logged

:: photostory ::
สมาชิกระดับซุปเปอร์ไซย่า
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 3,025


..ไม่ใช่โปร..ไม่ใช่เทพ.....แค่ชอบเสพย์การถ่ายภาพ..

photo_story@hotmail.com
View Profile photostory Email
« Reply #7 on: 04 ตุลาคม 2008, 10:48:44 »

boogie ว่าแค่ใครช่วยรวบรวมวันเวลาที่แต่ละม.รับปริญญาด้วยสิ duh duh duh hammer ทำกันตายเลย555ถ้ามีก็จะดีและเป็นประโยชน์มาก ๆ เลยคับ  thumbsup thumbsup

ว่าแต่ว่าใครจะทำอ่ะ  fryingpan fryingpan
Logged

<a href="http://images.multiply.com/multiply/horizontal-headshot-badge.swf?user_id=photostorystudio&amp;enc=U2FsdGVkX1-8t6a8-KiMDffLwGy.0FoVOvlFktoDEGHF6HjXc98of2F4XdI27xLTjkOt056bw3ptpRFUA9mGa3mikYzSRjul&amp;env" target="_blank">http://images.multiply.com/multiply/horizontal-headshot-badge.swf?user_id=photostorystudio&amp;enc=U2FsdGVkX1-8t6a8-KiMDffLwGy.0FoVOvlFktoDEGHF6HjXc98of2F4XdI27xLTjkOt056bw3ptpRFUA9mGa3mikYzSRjul&amp;env</a>
MeawZila
Global Moderator
สมาชิกระดับซุปเปอร์ไซย่า
*
Offline Offline

Posts: 4,433View Profile รับปริญญา จุฬา 2557 Email
« Reply #8 on: 04 ตุลาคม 2008, 10:53:14 »

สั่งเด็กให้จัดการแล้ว รอหน่อย
Logged

MyGallery : http://www.sprintcat.com
Facebook : https://www.facebook.com/catphotographer
Email : catoxus@gmail.com | Mobile/WhatApps/Line : O81-924-56OO
Krittipod
สมาชิกระดับสูง
***
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 145


Yu_Zop@hotmail.com
View Profile Email
« Reply #9 on: 04 พฤศจิกายน 2008, 19:26:11 »

รออยู่นะครับ...ขอบคุณมาก ๆๆ ครับ
Logged

dko
สมาชิกระดับสูง
***
Offline Offline

Posts: 125


ต้น 084-1074725

angel_studio@msn.com
View Profile www.angelweddingstudio.com Email
« Reply #10 on: 19 กุมภาพันธ์ 2009, 11:01:38 »

เยอะจิงๆ ขอบคุณคระบ
Logged

~~[[[ouvuo[Photo]~
สมาชิกแฟนพันธุ์แท้
*****
Offline Offline

Posts: 641View Profile Email
« Reply #11 on: 04 มีนาคม 2009, 21:44:24 »

กระทู้ดีมีประโยชน์
Logged

Email: hello_chan103@hotmail.com       Call : 08-5321-2957
Personal web : www.ouvuophoto.com
Multiply : www.ouvuo.multiply.com
Feeling  photography
tum-kung
สมาชิกนักโพส
****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 393


Photographer silent world ช่างภาพโลกเงียบ


View Profile Email
« Reply #12 on: 26 มีนาคม 2009, 15:30:30 »

ขอบคุณครับที่มีข้อมูลมหาวิทยาลัยต่างๆให้ดีๆๆ
Logged

Photographer silent world ช่างภาพโลกเงียบ
Riccoboat
สมาชิกระดับโคตรเทพ
*
Offline Offline

Posts: 2,133


www.riccoboat.com

Tharinphoto@hotmail.com
View Profile www.tofuwedding.com Email
« Reply #13 on: 29 กันยายน 2009, 23:06:19 »

ขอบคุณน้าแมวครับ   thumbsup thumbsup
Logged

dekcom
สมาชิกใหม่
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10View Profile Email
« Reply #14 on: 04 ตุลาคม 2009, 15:55:46 »

7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang
ตัดออกนะจ๊ะ ดูที่เว็บเขามา
Logged

freemanstep
สมาชิกใหม่
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 41


Be What U Be..Do What U Want To Do..

puthanate@hotmail.com
View Profile Email
« Reply #15 on: 13 พฤศจิกายน 2009, 09:01:36 »

โอ้วว ขอบคุณมากๆครับ
Logged

We Were All Free man steping on the earth..

Be What U Want To Be...
Do What U Want To Do...
Life Is Short Let's Find What Be Your Self...
Before You Die With Not things...

freemanstep1981.multiply.com
email:puthanate@hotmail.com
tel:089-0707017
nuparejaa
สมาชิกนักโพส
****
Offline Offline

Posts: 215


nupareja@hotmail.com
View Profile Email
« Reply #16 on: 16 พฤศจิกายน 2009, 19:58:50 »

59. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajanagarindra Rajabhat University

มหาลัยของนู๋ อิอิ
Logged

>> ++ H u L i G @ n T ++ <<
สมาชิกระดับเทพ
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1,641


" นายกสมาคมคนรักสาวออฟฟิศ "


View Profile www.techxcite.com Email
« Reply #17 on: 19 พฤศจิกายน 2009, 17:08:56 »

อัพเดตครับ แจ่งกำหนดการรับปริญญา ม.มหาสารคาม  วันที่ 17-18 ธ.ค ครับ
Logged

myflove
สมาชิกใหม่
*
Offline Offline

Posts: 5


View Profile ทำเว็บไซต์ Email
« Reply #18 on: 09 ธันวาคม 2009, 07:26:48 »

ขอบคุณค่ะ ครบถ้วนเลย
Logged
blacknew
สมาชิกใหม่
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 46


black_new@hotmail.com
View Profile Email
« Reply #19 on: 05 มีนาคม 2010, 01:20:36 »

ผม จบ ศิลปากร มาคร๊าบ
พอดีเห็นสะกดผิด เลยจะเข้ามาบอกนิดนึง

Silpakorn university

จากตัว e เป็น r นะคร๊าบ (เข้าใจว่าตัวอักษรใกล้กัน)

ขอบคุณคร๊าบ
Logged

http://blacknew.multiply.com/
แวะไปชมผลงานได้คร๊าบ
BB pin : 22895DDD
MeawZila
Global Moderator
สมาชิกระดับซุปเปอร์ไซย่า
*
Offline Offline

Posts: 4,433View Profile รับปริญญา จุฬา 2557 Email
« Reply #20 on: 05 มีนาคม 2010, 08:21:28 »

ผม จบ ศิลปากร มาคร๊าบ
พอดีเห็นสะกดผิด เลยจะเข้ามาบอกนิดนึง

Silpakorn university

จากตัว e เป็น r นะคร๊าบ (เข้าใจว่าตัวอักษรใกล้กัน)

ขอบคุณคร๊าบ

แก้แล้วครับ ขอบคุณมากคร้าบบ
Logged

MyGallery : http://www.sprintcat.com
Facebook : https://www.facebook.com/catphotographer
Email : catoxus@gmail.com | Mobile/WhatApps/Line : O81-924-56OO
adv
สมาชิกระดับโคตรเทพ
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 2,724


"นายกสมาคมคนรักครอบครัว"


View Profile www.love4cus.com Email
« Reply #21 on: 05 มีนาคม 2010, 09:19:25 »

ขอบคุณน้าแมว ว่าแต่ถ้าท่านใดมีกำหนดการคร่าว ๆ การรับปริญญาของมหาลัยนั้นๆ มาลงด้วยจะขอบพระคุณอย่างสูง

ปล.ไม่ต้องลงวันตรงๆ ก็ได้ครับ เป็นประมาณเดือนไหนก็ได้
Logged

yindee
สมาชิกใหม่
*
Offline Offline

Posts: 5View Profile http://yindee01.googlepages.com Email
« Reply #22 on: 13 มีนาคม 2010, 11:45:11 »

ในแต่ล่ะ ปีกำหนดการของมหาลัยต่างๆ วันจะไม่ตรงกับวันเดียวกันคับ แต่จอยู่ในช่วงเดือนนั้น ต้อง อัพเดต อยู่เสมอคับ
Logged

Schwarzk0pf
สมาชิกขาประจำ
**
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 58


noob photographer

skinnyman.man@gmail.com
View Profile My Blog Email
« Reply #23 on: 10 มิถุนายน 2010, 21:34:55 »

ขาด สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ครับ

www.ayothaya.ac.th
Logged

I'm just another n00b photographer


http://www.facebook.com/Schwarzk0pfs.foto
MB459
สมาชิกระดับสูง
***
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 153View Profile Email
« Reply #24 on: 22 มกราคม 2011, 16:03:05 »

แยะจิงๆ
Logged
Pages: [1] 2
  Send this topic  |  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Metallic Abyss Theme by SMFers
Powered by SMF 1.1.5 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!