ชุมชนช่างภาพอิสระ dpixmania.com
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News:
 
เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟต่อเนื่อง ช่างภาพผู้หญิง รับถ่ายภาพsexy ภาพส่วนตัว


Pages: [1]
  Send this topic  |  Print  
Author Topic: แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ 2560  (Read 288 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
sheetchula60
สมาชิกระดับสูง
***
Offline Offline

Posts: 136


View Profile Email
« on: 25 พฤศจิกายน 2017, 17:58:31 »

NEW#สรุปแนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม อัพเดทใหม่ 2560
SURE#หนังสือสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย
HOT#คู่มือเตรียมสอบสำนักงานศาลยุติธรรม  คัดกรองมาอย่างดี#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
9 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
10 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
11 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
P021 - แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง


#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
8 แนว รัฐธรรมณูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ปรนัย)
9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
10 ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
11 ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
12 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
P040 - สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


#แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานศาลยุติธรรม

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2543
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
9 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
10 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
11 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
12 ประมวลกฎหมายอาญา
P021 - แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง


#แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักงานศาลยุติธรรม

1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
3 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
8 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
9 จริยธรรม และ พรบ.คอมพิวเตอร์
10 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
11 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12 แนวข้อสอบวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
13 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์


#แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี  สำนักงานศาลยุติธรรม
1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
3 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 หลักการบัญชีเบื้องต้น
6 การจัดทำบัญชีของส่วนราชการ
7 แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี
8 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
9 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
12 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 1
13 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 2
14 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 3
15 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549


#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สำนักงานศาลยุติธรรม
1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 3 
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
3 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
4 เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕
9 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔
10 ระเบียบคณะกรรมการศาลยุติธรรมว่าด้วยค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับและเงินกลาง พ.ศ. ๒๕๕๖
11 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
12 แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
13 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1
15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2


#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 3
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
3  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
4 เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
11 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
12 ความรู้ด้านงานคุมประพฤติ
13 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
14 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
15 ข้อสอบเก่า สนง.ศาลยุติธรรม


#แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  สำนักงานศาลยุติธรรม

1  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
3  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
4 เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
10 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
11 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
12 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 1
13 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
14 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 3

#แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สำนักงานศาลยุติธรรม
1  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
5 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6 แนวคิดพื้นฐานของการฝึกอบรม
7 การบริหารทรัพยากรบุคคล
8 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
9 การพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ Knowledge Management(KM)
10 การวางแผนกำลังคน
11 แนวข้อสอบ เทคนิคการฝึกอบรม 
12 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
13 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
14 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
15 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 3
16 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
17 ข้อสอบเก่า สนง.ศาลยุติธรรม
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
[/img]

#แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานศาลยุติธรรม
1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 3
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
3  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
5 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
7 การบริหารแผนงาน โครงการ
8 แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล 
9 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์
10 การวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน
11 การจัดการเชิงกลยุทธ์   Strategic Management
12 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
13 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
14 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด1
15 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด2


#แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศาลยุติธรรม
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
2 ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
3 ถาม - ตอบ สาระสำคัญ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2543
6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต
8 จริยธรรม และ พรบ.คอมพิวเตอร์
9 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
11 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
13 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
14 แนวข้อสอบเรื่องข้อมูลสารสนเทศและระบบเลขฐาน
15 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 100 ข้อ เฉลยต่อท้าย
MP3 - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สนใจสั่งซื้อ #สรุปแนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ 2560  ติดต่อที่
โทร  :  0854944238    (สุดสาคร)
Line ID  :  sudsak14  :  http://line.me/ti/p/_jvXB5bFVA
ติดตามข่าวเปิดสอบราชการ : https://www.facebook.com/jobsthai1/
โหลดแนวข้อสอบราชการฟรี  : https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/

#แนวข้อสอบ มี 4  เเบบ
(1).ไฟล์  (PDF) ราคาชุดละ 401 บาท ส่งทางอีเมลล์  (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
(2).หนังสือ+แถมฟรี MP3ไฟล์เสียง พรบ. ราคาชุดละ 701 บาท (จัดส่งฟรี EMSได้รับภายใน 2 - 3 วัน)
(3).หนังสือ+ชุดติว CD MP3 ราคาชุดละ 1500 บาท (บรรยายเนื้อหาตามหน้าปกหนังสือ จัดส่งฟรี EMS )
(4).หนังสือ+ชุดติว DVD ราคาชุดละ 2500 บาท  (เจาะลึกทุกประเด็น คลอบคุมเนื้อหาที่ออกข้อสอบ)


สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ
เลขที่บัญชี  031-8-14358-7  ประเภท   ออมทรัพย์  ธ. กสิกรไทย   
เลขที่บัญชี  986-3-99377-8  ประเภท   ออมทรัพย์  ธ. กรุงไทย
เลขที่บัญชี  551-442149-7   ประเภท    ออมทรัพย์  ธ. ไทยพาณิชย์   
ชื่อบัญชี  บริษัท เอสพี ออนไลน์ จำกัด  สาขา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ #แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ 2560 ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***
Logged
Pages: [1]
  Send this topic  |  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Metallic Abyss Theme by SMFers
Powered by SMF 1.1.5 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!